V pátek 28. 9. 2018 nám na Ladronce přálo nejen počasí. Odpoledne se opravdu vydařilo. Věříme, že i díky tomu 1. ročník této osvětové akce navštívilo přes 2,5 tis. návštěvníků! Odborné vstupy kapacit v oboru urologie – prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc.; MUDr. Michaely Matouškové; MUDr. Marcely Čechové; MUDr. Petra Klézla; MUDr. Jana Trachty a doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D. příjemně doplňovaly hudební vstupy Báry Štěpánové, Sofie Fiuráškové, Bořka Slezáčka, hudební skupiny Pískomil se vrací a také moderátorů Ivany Jirešové a Josefa Melena.

V jednotlivých tematických stanovištích se pak zájemcům věnovali mladé lékařky a lékaři. Velký zájem byl o ultramoderní operační robotický systém da Vinci. Proběhlo několik losování o zdravou láhev. Drinkitky s Urináškem tak našly mnoho nových šťastných majitelů. Projekt svou účastí a autogramiádou podpořili také herečky a herci ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Děkujeme všem, kteří využili nabízené příležitosti a své otázky přišli konzultovat právě na tuto otevřenou a přátelskou akci. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na její organizaci a v neposlední řadě partnerům, kteří celou realizaci umožnili svou finanční podporou. Za udělení záštity děkujeme Ministerstvu zdravotnictví České republiky a Městské části Praha 6.

Fotogalerii k akci najdete zde.