Podívejte se na videa, která pro Vás natočila Česká urologická společnost ČLS JEP. Na otázky, které se týkají nejčastějších urologických problémů, se lékařů ptal herec Jiří Štěpnička. Lékaři by Vás tímto současně rádi pozvali na 2. ročník zábavně osvětové akce (URO)logické kroky ke zdraví.

odkaz: http://www.cus.cz/urologicke-kroky-ke-zdravi/video-pozvanky-lekaru-na-urologicke-kroky-ke-zdravi-2019/